0127 Rau Diệu tía: (tử trường Thái)

0127 Rau Diệu tía: (tử trường Thái)

0127 Rau Diệu tía: (tử trường Thái)

0127 Rau Diệu tía: (tử trường Thái)

0127 Rau Diệu tía: (tử trường Thái)
0127 Rau Diệu tía: (tử trường Thái)
0127 Rau Diệu tía: (tử trường Thái)

Rau diệu tía ngọt mà giải nhiệt,

Hậu lạt hay mát mẻ vị trường.

Lợi tiểu biền giáng hỏa thông thương ,

Hay chỉ khát lại trừ huyết trắng.