2226 Trong thiền có tịnh, hết phiền hết khổ

2226 Trong thiền có tịnh, hết phiền hết khổ

2226 Trong thiền có tịnh, hết phiền hết khổ

2226 Trong thiền có tịnh, hết phiền hết khổ

2226 Trong thiền có tịnh, hết phiền hết khổ
2226 Trong thiền có tịnh, hết phiền hết khổ
2226 Trong tịnh có thiền, hết phiền hết khổ
Cập nhật: 07.09.2018 | Lượt nghe: 802 | Download: Click download
Người thực hiện: Thích Trí Huệ
Các bài khác