2402 Kinh Pháp Cú phẩm 26, Bà La Môn (câu 414)

2402 Kinh Pháp Cú phẩm 26, Bà La Môn (câu 414)

2402 Kinh Pháp Cú phẩm 26, Bà La Môn (câu 414)

2402 Kinh Pháp Cú phẩm 26, Bà La Môn (câu 414)

2402 Kinh Pháp Cú phẩm 26, Bà La Môn (câu 414)
2402 Kinh Pháp Cú phẩm 26, Bà La Môn (câu 414)
2402 Kinh Pháp Cú phẩm 26, Bà La Môn (câu 414)
Cập nhật: 04.02.2019 | Lượt nghe: 985 | Download: Click download
Người thực hiện: Thích Trí Huệ
Các bài khác