2693 Khóa tu thiền tập, Vipassana, Minh sát tuệ, thứ 25, Tọa thiền (phần 3)

2693 Khóa tu thiền tập, Vipassana, Minh sát tuệ, thứ 25, Tọa thiền (phần 3)

2693 Khóa tu thiền tập, Vipassana, Minh sát tuệ, thứ 25, Tọa thiền (phần 3)

2693 Khóa tu thiền tập, Vipassana, Minh sát tuệ, thứ 25, Tọa thiền (phần 3)
Cập nhật: 02.02.2020 | Lượt nghe: 86 | Download: Click download
Người thực hiện: Thích Trí Huệ
Các bài khác