2698 Thế giới chấp thủ ngũ uẩn tạo nên khổ (học và thực hành thiền Vipassana)

2698 Thế giới chấp thủ ngũ uẩn tạo nên khổ (học và thực hành thiền Vipassana)

2698 Thế giới chấp thủ ngũ uẩn tạo nên khổ (học và thực hành thiền Vipassana)

2698 Thế giới chấp thủ ngũ uẩn tạo nên khổ (học và thực hành thiền Vipassana)
Cập nhật: 02.02.2020 | Lượt nghe: 68 | Download: Click download
Người thực hiện: Thích Trí Huệ
Các bài khác