Căn Bản

Căn Bản

Căn Bản

Căn Bản
TOA CĂN BẢN       

( Bác Sĩ . Nguyễn Văn Hưởng Sáng lập  )


 1.   RỄ TRANH    (    Lợi tiểu )         

2.   RAU MÁ      ( Nhuận Gan )           

3.   MUỒNG TRÂU ( Nhuận trường )     

4.   CỎ MỰC   ( Nhuận huyết )        

5.   CỎ MÀN TRẦU   (  Giải độc )  

6.   CAM THẢO ÐẤT  ( Giải độc )

7.   KÉ ÐẦU NGỰA    Giải độc )

8.  GỪNG ( Kích thích tiêu hóa )

9.   CỦ SẢ ( kích thích tiêu hoá )

10. VÕ QUÍT ( Kích thích tiêu hoá )


Căn Bản gồm có 10 vị thuốc và 6 tác dụng  chữa bệnh : Lợi tiểu, nhuận gan,nhuận trường, nhuận huyết, giải độc cơ thể, kích thích tiêu hoá. . . . . . . . . . . . . . . . .


Khi sử dụng tuỳ theo trạng thái bệnh lý có thể gia giảm như sau :


  • Ði tiểu thông trắng thì bỏ rễ Tranh.

  • Gan yếu, viêm, nóng, đau, kiết lỵ thì tăng vị nhuận gan.

  • Muốn nhuận trường mạnh thì tăng vị muồng trâu.

  • Muốn giải độc cơ thể thì tăng vị giải độc cơ thể.

  • Nếu thở khó.ho có đờm, bụng đầy hơi thì tăng võ quít, gừng , củ sả.