Chanh, Cà Rốt, Cọng Rau Cần và Dứa chửa viêm khớp, đau nhức khớp

Chanh, Cà Rốt, Cọng Rau Cần và Dứa chửa viêm khớp, đau nhức khớp

Chanh, Cà Rốt, Cọng Rau Cần và Dứa chửa viêm khớp, đau nhức khớp

Chanh, Cà Rốt, Cọng Rau Cần và Dứa chửa viêm khớp, đau nhức khớp

Chanh, Cà Rốt, Cọng Rau Cần và Dứa chửa viêm khớp, đau nhức khớp
Chanh, Cà Rốt, Cọng Rau Cần và Dứa chửa viêm khớp, đau nhức khớp
Chanh, Cà Rốt, Cọng Rau Cần và Dứa chửa viêm khớp, đau nhức khớp

Thực hiện:

Rửa sạch tất cả các nguyên liệu trên, gọt vỏ cà rốt thật sạch, chanh để nguyên vỏ.

Cho vào máy ép lấy nước, khi có cơn đau uống sẽ cảm thấy hết đau ngay.

Để điều trị tốt nên 2 ngày uống 1 lần.