Chùa Pháp Tạng

Chùa Pháp Tạng

Chùa Pháp Tạng

Chú ý
Chú ý

Chú ý

Có bệnh nhân vừa khóc lóc vừa than rằng: nếu tôi sớm biết ba cái nửa phút, sẽ khỏi phải mang tật suốt đời. “Ba cái nửa phút” là: Sau khi thức dậy,đừng vội rời khỏi giường, hãy nằm yên trên giường nửa phút, ngồi dậy nửa phút,...