Liên hệ

Chùa Pháp Tạng

Địa chỉ: C3/8 Lê Đình Chi, Ấp 3, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM

Điện thoại: 02838773877 - 0912120412 - Fax: 0838778989

Liên hệ quản lí web:

093.93.67.789 (Hoàng Nam)
Email: thnanhhung01@gmail.com
Youtube: Thuyết Pháp Thích Trí Huệ

Website: chuaphaptang.com - thichtrihue.com - chuaphaptang.com.vn

Email: trihuehp@yahoo.com.vn - chuaphaptanglmx@gmail.com

Chia sẻ Chia sẻ