Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

CHÙA PHÁP TẠNG
Địa chỉ: C3/8 Lê Đình Chi, Ấp 3, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 3877 3877 - 0912120412 - 0967.567.789 - Fax: 0838778989
Liên hệ làm đĩa: 093.93.67.789 (Hoàng Nam), email: maihuuloc167@gmail.com
Website: www.chuaphaptang.com - www.thichtrihue.com - hoituthienchuaphaptang.com
Email: trihuehp@yahoo.com.vn - chuaphaptanglmx@gmail.com

Họ và tên:*

Địa chỉ:*

Điện thoại:*

Email:*

Chủ đề:*

Nội dung:*