Mời các bạn xem và tìm hiểu Triét lý trong Phật giáo

Mời các bạn xem và tìm hiểu Triét lý trong Phật giáo

Mời các bạn xem và tìm hiểu Triét lý trong Phật giáo

Mời các bạn xem và tìm hiểu Triét lý trong Phật giáo

Mời các bạn xem và tìm hiểu Triét lý trong Phật giáo
Mời các bạn xem và tìm hiểu Triét lý trong Phật giáo
Mời các bạn xem và tìm hiểu Triét lý trong Phật giáo
Phim tài liệu do đài BBC của Anh quốc thực hiện. Trong phim, nhà sử gia Bettany Hughes sẽ đưa chúng ta tham quan 7 công trình vĩ đại của Phật giáo khắp nơi trên thế giới:
 
1. Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ
2. Bảo tháp Boudhanath, Kathmandu, Nepal
3. Chùa Răng (Temple of the Tooth), Kandy, Tích Lan
4. Wat Pho Temple, Bangkok, Thái Lan
5. Angkor Wat, Campuchia
6. Giant Buddha, Po Lin, Hồng Kông
7. Chùa Tây Lai, Los Angeles, Hoa Kỳ
 
Lồng ghép với việc giới thiệu các công trình trên, bộ phim cũng đã giới thiệu các khái niệm quan trọng trong Phật giáo như: Tam Bảo, Nghiệp, Luân Hồi, Thiền, Niết Bàn và cuối cùng là nói đến sự phát triển của Phật giáo ở các nước Phương Tây.
 
Phụ tá với Sử gia Bettany Hughes, có Giáo sư Robert Thurman dạy Triết lý Phật Giáo đại học Columbia, Tiến sĩ Ulrich Pagal về Ngôn ngữ & Tôn giáo, và Ông Richard Coombrich Đại học Oxford.
 
Cần xem, nên xem, học hỏi từng câu từng chữ cũng như cung cách thể hiện (body language) rất tự tin và thuyết phục qua thuyết minh, chúng ta sẽ cảm nhận được trí tuệ quảng bác, sự chân thành, khách quan, và khiêm hạ của tác giả mặc dù bà không nhận mình là Phật tử.
 
Phụ đề phim dịch bởi Thích Ngộ Phương.
 
Xem phim online tại đây: Bảy kỳ quan thế giới Phật giáo.
 
Fshare: http://www.fshare.vn/folder/TSRHKFZAZT/
hoặc
http://phatam.com/video/phat-am/bay-ky-quan-the-gioi-phat-giao-phim-tai-lieu-cua-bbc-video_b0ed93424.html