Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
mp32199 Kinh Pháp Cú, phẩm Bà La Môn câu 392
Cập nhật: 16.10.2018 | Lượt nghe: 305 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32198 Đời mất pháp tu sao chứng đắc
Cập nhật: 16.10.2018 | Lượt nghe: 453 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32197 Khóa tu thiền tập 7, bài Thiền và Phật Học Vấn Đáp
Cập nhật: 16.10.2018 | Lượt nghe: 323 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32196 Khóa tu thiền tập 7, bài Chánh Niệm Tỉnh Giác
Cập nhật: 16.10.2018 | Lượt nghe: 314 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2300 Có tu có đắc đâu cần rảnh rang
Cập nhật: 15.10.2018 | Lượt nghe: 399 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2299 Khóa tu thiền tập lần 9, bài, thiền và thực tập thiền
Cập nhật: 15.10.2018 | Lượt nghe: 374 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2297 Thiền Phật giáo, Khái niệm về tu chứng đắc
Cập nhật: 15.10.2018 | Lượt nghe: 404 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2296 Có bao giờ ta nhớ mẹ ta chăng
Cập nhật: 15.10.2018 | Lượt nghe: 360 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2295 Thiền tập lần thứ 17, bài Thiền quán
Cập nhật: 15.10.2018 | Lượt nghe: 370 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2294 3 cấp tu Tịnh Độ
Cập nhật: 15.10.2018 | Lượt nghe: 333 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2293 5 pháp làm thay đổi cuộc đời bạn
Cập nhật: 15.10.2018 | Lượt nghe: 282 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2292 Kinh Pháp Cú, phẩm Bà La Môn (câu 398)
Cập nhật: 15.10.2018 | Lượt nghe: 325 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2291 Cuộc đời Đức Phật thông qua 9 sự kiện
Cập nhật: 15.10.2018 | Lượt nghe: 312 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2290 Lược sử Đức Phật Thích Ca qua 9 sự kiện
Cập nhật: 15.10.2018 | Lượt nghe: 295 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2289 7 điều khó để tu chứng đắc
Cập nhật: 15.10.2018 | Lượt nghe: 299 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2288 Vì sao Đức Phật đản sanh
Cập nhật: 15.10.2018 | Lượt nghe: 276 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2287 Thiền tập lần thứ 15, bài, Đại Niệm Xứ (tt)
Cập nhật: 15.10.2018 | Lượt nghe: 241 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2286 Phật đế để làm gì
Cập nhật: 15.10.2018 | Lượt nghe: 312 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2285 Sự cao quý của Phật
Cập nhật: 08.10.2018 | Lượt nghe: 430 | Download: Click download
Thích Trí Huệ