Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
mp32019 Văn tư tu trong kinh Phật
Cập nhật: 18.04.2018 | Lượt nghe: 335 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32018 Kinh Pháp Cú phẩm 14, phẩm Phật Đà câu 182
Cập nhật: 18.04.2018 | Lượt nghe: 330 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32017 Kinh Pháp Cú, phẩm 8, phẩm Ngàn câu 111
Cập nhật: 18.04.2018 | Lượt nghe: 413 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32016 Dưới cọi Bồ Đề
Cập nhật: 18.04.2018 | Lượt nghe: 425 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32015 Lợi ích của Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn
Cập nhật: 18.04.2018 | Lượt nghe: 413 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32014 Kinh Pháp Cú phẩm 18, phẩm Cấu Uế
Cập nhật: 18.04.2018 | Lượt nghe: 435 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32013 Đức Phật đản sanh
Cập nhật: 18.04.2018 | Lượt nghe: 340 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32012 Phật Giáo các nước
Cập nhật: 18.04.2018 | Lượt nghe: 351 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32011 Ky nang hoang phap.mp3
Cập nhật: 18.04.2018 | Lượt nghe: 380 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2100 Quả báo của bốn hạng người
Cập nhật: 18.04.2018 | Lượt nghe: 574 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2099 Tu thiền tập khóa 4 phần 2
Cập nhật: 18.04.2018 | Lượt nghe: 692 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2098 Tu thiền tập khóa 4 phần 1,
Cập nhật: 18.04.2018 | Lượt nghe: 949 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2097 Ai là người đẹp nhất
Cập nhật: 18.04.2018 | Lượt nghe: 611 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2096 Kinh Pháp Cú phần 2 Không Phóng Dật câu 30,31,32
Cập nhật: 18.04.2018 | Lượt nghe: 504 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2095 Lễ tổng kết Phật sự và từ thiện 2017
Cập nhật: 18.04.2018 | Lượt nghe: 490 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2094 Bình thản trước cuộc đời
Cập nhật: 18.04.2018 | Lượt nghe: 516 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2093 Tu là sữa chính mình
Cập nhật: 18.04.2018 | Lượt nghe: 594 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2092 Thiền Lâm Bảo Huấn phần 2
Cập nhật: 18.04.2018 | Lượt nghe: 542 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2091 Làm sao hết khổ
Cập nhật: 18.04.2018 | Lượt nghe: 509 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2090 Niệm Phật là về với Phật
Cập nhật: 12.04.2018 | Lượt nghe: 537 | Download: Click download
Thích Trí Huệ