Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
0182 Ngày mai trời lại sáng
Cập nhật: 30.11.2012 | Lượt nghe: 691 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0181 Cánh én mùa xuân
Cập nhật: 30.11.2012 | Lượt nghe: 726 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0179 Còn lại chút tình
Cập nhật: 30.11.2012 | Lượt nghe: 686 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0178 Nhân quả của bốn hạng người
Cập nhật: 30.11.2012 | Lượt nghe: 781 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0177 Niệm Phật nhất tâm bất loạn
Cập nhật: 30.11.2012 | Lượt nghe: 747 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0175 Bố thí cúng dường ấn tống kinh sách sao cho đúng
Cập nhật: 30.11.2012 | Lượt nghe: 814 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0174 Hộ niệm vấn đáp
Cập nhật: 30.11.2012 | Lượt nghe: 772 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0171 Hoa sen trong biển lửa
Cập nhật: 30.11.2012 | Lượt nghe: 723 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0169 Đầu năm viếng chùa xin lộc Phật
Cập nhật: 30.11.2012 | Lượt nghe: 709 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0168 Ăn mày lộc Phật
Cập nhật: 30.11.2012 | Lượt nghe: 714 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0167 Bản đồ tu Phật
Cập nhật: 30.11.2012 | Lượt nghe: 790 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0166 Xuân Tịnh độ
Cập nhật: 27.03.2013 | Lượt nghe: 857 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0165 Lá thư Tịnh độ 7
Cập nhật: 30.11.2012 | Lượt nghe: 740 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0164 Nhặt lá Bồ-đề
Cập nhật: 30.11.2012 | Lượt nghe: 727 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0163 Bảy hạng người ví như nước 2
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 765 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0163 Bảy hạng người ví như nước 1
Cập nhật: 30.11.2012 | Lượt nghe: 651 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0162 Tác pháp sám hối
Cập nhật: 30.11.2012 | Lượt nghe: 776 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0161 Lá thư Tịnh độ 6
Cập nhật: 30.11.2012 | Lượt nghe: 965 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0159 Hạnh tu làm công quả
Cập nhật: 30.11.2012 | Lượt nghe: 718 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0158 Tìm cho mình 1 lối đi
Cập nhật: 30.11.2012 | Lượt nghe: 788 | Download: Click download
Thích Trí Huệ