Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
mp30055 Đêm tụng Kinh Pháp Hoa ngày thấy hoa sen nở
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 1003 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30054 Chuông tỉnh hồn ai
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 960 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30053 Chướng duyên
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 1075 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30052 Bí ẩn thế giới siêu hình 1
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 908 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30052 Bí ẩn thế giới siêu hình 2
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 970 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30051 Oan gia trái chủ
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 1019 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30050- Tứ y pháp
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 967 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30049- Nghịch cảnh và thử thách
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 1035 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30048- Cực lạc không xa
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 1010 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30047 Về bên chân Phật
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 895 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30045 Chuyển họa thành phúc
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 901 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30044- Đừng làm khổ nhau
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 964 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30043-Phật tử thuần thành
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 960 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30042-Hạ thủ công phu
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 943 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30041- Ánh sáng Phật pháp 23
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 845 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30039- Niệm Phật thành Phật
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 881 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30038- Pháp xuất thế gian
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 888 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0220 Động đất sóng thần 3
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 890 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0219 Kinh Thiện Ác Nhân Quả 2
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 722 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0218 Kinh Thiện Ác Nhân Quả 1 quả báo địa ngục
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 801 | Download: Click download
Thích Trí Huệ