Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
mp32300 Có tu có đắc đâu cần rảnh rang
Cập nhật: 04.02.2019 | Lượt nghe: 801 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32299 Khóa tu thiền tập lần 9, bài, thiền và thực tập thiền
Cập nhật: 04.02.2019 | Lượt nghe: 558 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32297 Thiền Phật giáo, Khái niệm về tu chứng đắc
Cập nhật: 04.02.2019 | Lượt nghe: 566 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32296 Có bao giờ ta nhớ mẹ ta chăng
Cập nhật: 04.02.2019 | Lượt nghe: 605 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32295 Thiền tập lần thứ 17, bài Thiền quán
Cập nhật: 04.02.2019 | Lượt nghe: 517 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32294 3 cấp tu Tịnh Độ
Cập nhật: 04.02.2019 | Lượt nghe: 619 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32293 5 pháp làm thay đổi cuộc đời bạn
Cập nhật: 04.02.2019 | Lượt nghe: 763 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32292 Kinh Pháp Cú, phẩm Bà La Môn (câu 398)
Cập nhật: 04.02.2019 | Lượt nghe: 554 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32291 Cuộc đời Đức Phật thông qua 9 sự kiện
Cập nhật: 04.02.2019 | Lượt nghe: 515 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2408 Kinh Pháp Cú, phẩm 26, Bà La Môn (câu 415)
Cập nhật: 04.02.2019 | Lượt nghe: 271 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2407 Khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn, phần 1 Niệm Phật Trọng Ân
Cập nhật: 04.02.2019 | Lượt nghe: 277 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2406 Chăm sóc bệnh nhân
Cập nhật: 04.02.2019 | Lượt nghe: 260 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2405 Thiền tập lần thứ 31, bài 37 Phẩm Trợ Đạo, Ngũ Lực
Cập nhật: 04.02.2019 | Lượt nghe: 319 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2403 Không tu uổng lắm ai ơi
Cập nhật: 04.02.2019 | Lượt nghe: 294 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2402 Kinh Pháp Cú phẩm 26, Bà La Môn (câu 414)
Cập nhật: 04.02.2019 | Lượt nghe: 262 | Download: Click download
Thích Trí Huệ