Phát quà từ thiện cho bà con nghèo ở xã Lê Minh Xuân Bình Chánh, ngay 26/1/2016.

Phát quà từ thiện cho bà con nghèo ở xã Lê Minh Xuân Bình Chánh, ngay 26/1/2016.

Phát quà từ thiện cho bà con nghèo ở xã Lê Minh Xuân Bình Chánh, ngay 26/1/2016.

Phát quà từ thiện cho bà con nghèo ở xã Lê Minh Xuân Bình Chánh, ngay 26/1/2016.
Các bài khác