Thần đồng Việt kiều Úc

Thần đồng Việt kiều Úc

Thần đồng Việt kiều Úc

Thần đồng Việt kiều Úc

Thần đồng Việt kiều Úc
Thần đồng Việt kiều Úc
Thần đồng Việt kiều Úc
Thần đồng Việt kiều Úc  ” Bé trai  Thiên Ân (ANDY) 7 tuổi có khả năng biết được ngày nào thứ mấy từ 1900 – 2013″
Bé trai 7 tuổi con của Nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm ( Tác giả bài Tháng 6 Trời Mưa  … ) sống ở Úc có khả năng biết được ngày nào thứ mấy từ 1900 – 2013 trong vòng dưới 30 giây.
Mời xem Video: