Chùa Pháp Tạng C3/8 Lê Đình Chi, Ấp 3, Xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Tp.HCM
music
0052 Tình Quê Hương Đạo Phật (Trung Hậu)
Cập nhật: 03-12-2013 | Lượt nghe: 4288 | Download: Click download
Đang cập nhật
music
0051 Quê Hương Đạo Phật (Quách Tuấn Du)
Cập nhật: 10-09-2013 | Lượt nghe: 2262 | Download: Click download
Đang cập nhật
music
0050 Suối Nguồn Từ Bi
Cập nhật: 15-08-2013 | Lượt nghe: 2584 | Download: Click download
Đang cập nhật
music
0049 Lý Niệm Phật Vãng Sanh
Cập nhật: 12-08-2013 | Lượt nghe: 2116 | Download: Click download
Đang cập nhật
music
0048 Hương Vị Giải Thoát
Cập nhật: 12-08-2013 | Lượt nghe: 2211 | Download: Click download
Đang cập nhật
music
0047 Quê hương điệu lý
Cập nhật: 10-08-2013 | Lượt nghe: 912 | Download: Click download
Đang cập nhật
music
0046 Liên khúc nhạc Phật 2
Cập nhật: 10-08-2013 | Lượt nghe: 1175 | Download: Click download
Đang cập nhật
music
0045 Kiếp mê lầm
Cập nhật: 10-08-2013 | Lượt nghe: 1254 | Download: Click download
Đang cập nhật
music
0044 Đến Phật đài
Cập nhật: 10-08-2013 | Lượt nghe: 879 | Download: Click download
Đang cập nhật
music
0043 Đời là bể khổ
Cập nhật: 10-08-2013 | Lượt nghe: 1091 | Download: Click download
Đang cập nhật
music
0042 Xuất gia
Cập nhật: 10-08-2013 | Lượt nghe: 1043 | Download: Click download
Đang cập nhật
music
0041 Xuân an lạc
Cập nhật: 10-08-2013 | Lượt nghe: 877 | Download: Click download
Đang cập nhật
music
0040 Tu tâm
Cập nhật: 10-08-2013 | Lượt nghe: 1005 | Download: Click download
Đang cập nhật
music
0039 Trọn kiếp tu hành
Cập nhật: 10-08-2013 | Lượt nghe: 1018 | Download: Click download
Đang cập nhật
music
0038 Thoát vòng sanh tử
Cập nhật: 10-08-2013 | Lượt nghe: 953 | Download: Click download
Đang cập nhật
music
0037 Tâm đạo
Cập nhật: 10-08-2013 | Lượt nghe: 876 | Download: Click download
Đang cập nhật
music
0036 Phật Pháp nhiệm mầu
Cập nhật: 10-08-2013 | Lượt nghe: 1477 | Download: Click download
Đang cập nhật
music
0035 Phật đản sanh
Cập nhật: 10-08-2013 | Lượt nghe: 873 | Download: Click download
Đang cập nhật
music
0034 Phẩm Chánh Đạo 21
Cập nhật: 10-08-2013 | Lượt nghe: 908 | Download: Click download
Đang cập nhật
music
0033 Niệm Phật nhạc
Cập nhật: 10-08-2013 | Lượt nghe: 1203 | Download: Click download
Đang cập nhật
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 

Email: trihuehp@yahoo.com.vn  chuaphaptanglmx@gmail.com

maihuuloc167@gmail.com

Chùa Pháp Tạng
Địa chỉ: C3/8 Lê Đình Chi, Ấp 3, Xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Tp.HCM
Tel 1: (08) 3877 3877 Fax: 0838778989
Tel 2: 0912120412 - 0967.567.789
Tel 3: 093.93.67.789 (Quản lí web)
         ( Liên hệ đĩa gốc)

img Đang online: 34
Tổng lượt: 3,872,770