Vội...

Vội...

Vội...

Vội...


Vi 
 
Thích Tánh Tuệ
 
Vi đến, vi đi, vi nht nhòa
Vi vàng sum hp, vi chia xa.
Vi ăn, vi nói, ri vi th
Vi hưởng th mau, đ vi già.
 
Vi sinh, vi t, vi mt đi
Vi cười, vi khóc, vi buông lơi.
Vi thương, vi ghét, nhìn nhau l!
Vi vã tìm nhau, vi rã , ri...
 
Vi bao nhiêu kiếp, ri vn vi
Đui theo hnh phúc cui tri xa.
Ngoài hiên đâu thy hoa hng nở.
Vi ngày, vi tháng, vi năm qua.
 
C thế nghìn thu, đi vn vi
Mt mũi ngày xưa, không nh ra...