Nam Dược Y Đạo

Phần 7 đạo đức và tác phong của người hành nghề y

Học thuốc để cứu bệnh cho người. Song song bên cạnh đó, chúng ta phải tu dưỡng đạo đức,...

Phần 5: Cách Dùng Thuốc (3)

Lữ đồng thang chỉ ngũ ban,
Dâu, Săng, Mắc Cỡ, Cỏ Vườn an

Phần 5: Cách Dùng Thuốc (1)

Bệnh ngoại cảm phải dùng phát tán
Chứng tháo đàm cần dụng thanh lương

Phần 3: Lục Dâm Tà Khí

Lạnh, nóng cùng hư, thiệt tỏ bày
Mà đau ở ngoài trong thân thể.

Phần 3: Quan Hình Khán Sắc (Thuyết)

Mạch do luồng huyết hải đưa ra
Từng tùy theo âm trấp vậy mà

Phần 2 Luận Về Thân Thể Con Người

Khoa y học lưu truyền tế thế
Thiếu xét suy sanh chán ở lòng

Phần 1: Tánh Dược (10)

Bông kim cúc đắng mà lương huyết
Trị nhức đầu hạ khí thông đàm

Phần 1: Tánh Dược (8)

Cây nụ áo (Hạt tàm)
Cây nụ áo đắng the ấm huyết

Phần 1 Tánh Dược (6)

Muồng tơi tía nhuận Tỳ hòa Vị
Vị ngọt hàn tư âm thối dương

Phần 6 Khắc Thuốc Và Kỵ Thai

Luận tánh dược nam y phản khắc. Để đến khi dùng thuốc đề phòng. Như thuận hòa hiệp trị thành công.

Phần 5: Cách Dùng Thuốc (2)

Bổ Dưỡng Tiểu Nhi: Mắc Cỡ Vườn. Săng Dâu Hậu Phát Chổi Sa Nhơn.

Phần 4 Hai Mươi Bảy Điều Nghe Bệnh

Khi chẩn mạch phải cần chú ý. Nghe tiếng xem cử chỉ bịnh nhơn. Bịnh đang tăng rên rỉ nhiều hơn,. Nói chậm chạp chứng phong báo tín.

Phần 3 Tứ Mạch Chi Tông

Tâm (Phù): Bộ mạch tâm mạch phù tỏ rõ. Thời tinh thần không đặng an hòa. Trong mình hay nóng nảy sanh ra

Phần 3: Quan Hình Khán Sắc (Văn)

VĂN: Nghe tiếng nói do tâm hơi vậy. Âm vọng mà đều khác với nhau.

Phần 3 Quan Hình Khán Sắc (Vọng)

TÂM: Đỏ giống thể son tàu, mau đọng Như đỏ tím bịnh đau nguy hỏng. Mười phần duy còn một mà thôi.

Phần 1: Tánh Dược (11)

Rễ tranh (Mao căn) - kỵ thai: Lại thanh tâm mát phổi vậy thì, trị ho hoặc dùng trừ suyễn nhiệt.

Phần 1 Tánh Dược (9)

Cây dương: Trái sát trùng tức khắc liền giương. Lại mát phổi và sanh cơ thể.

Phần 1: Tánh Dược (7)

Trái dành (Chi tử): Lại cần dùng giáng hỏa tiểu biền. Hay khai uất cùng trừ nục huyết.

Phần 1: Tánh Dược (5)

Dền tía (Tử thể): Mát thận tỳ dè dặt bệnh hàn. Hột trị thủng thông hơi giáng khí.

Phần 1: Tánh Dược (4)

Rau om đỏ: Trị ho phong đàm nhớt giáng liền. Trị ho huyết phong hàn tiêu tán.

Phần 1: Tánh Dược (2)

Lức cây: Phát mồ hôi huyết mạch thông thương. Lại cần dùng trị về phong thấp.

Lời Nói Đầu

Chúng tôi biên soạn Nam Dược Y Đạo này với mong muốn đóng góp phần nhỏ vào việc nghiên cứu cây thuốc Nam.

Phần 1: Tánh Dược (3)

Rau húng lủi: Lợi tiểu biền thanh cả bàng quang. Mùi thơm nhẹ thông hành mạch máu.

Phần 1: Tánh Dược (1)

Cây đậu săng (Sơn đậu chi): lá cần dùng trị cảm thương hàn, cây có sức trợ tỳ cường vị.

Chia sẻ Chia sẻ